` Ministerul Culturii
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE

  27.09.2016


  la concursul de  recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional superior  la Compartimentul Servicii Deconcentrate

 • REZULTATUL PROBEI SCRISE

  27.09.2016


  la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografie din cadrul Ministerului Culturii  

 • REZULTATUL PROBEI SCRISE

  27.09.2016


  la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier gradul profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate din cadrul Ministerului Culturii

 • REZULTAT FINAL

  23.09.2016


  Concurs de proiecte de  management organizat pentru Muzeul Național de Istorie a Transilavaniei din Cluj-napoca

 • Programul Național “Limes” (2015-2019)

  23.09.2016


  Programul Național “Limes” (2015-2019)Programul Național “Limes” (2015-2019) instituit de Ministerului Culturii, are în vedere întocmirea documentației privind monumentele care compun granița romană a provinciei Dacia, cel mai mare monument unitar de patrimoniu din România, respectiv cel mai lung sector, de aproape 1500 de km, al monumentul unic UNESCO “Frontiers of the Roman Empire” (FRE).

 • ANUNȚ PUBLIC

  22.09.2016


  Concurs de proiecte de management organizat pentru Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi


 • Programul Național “Limes” (2015-2019)

  23.09.2016


  Programul Național “Limes” (2015-2019)Programul Național “Limes” (2015-2019) instituit de Ministerului Culturii, are în vedere întocmirea documentației privind monumentele care compun granița romană a provinciei Dacia, cel mai mare monument unitar de patrimoniu din România, respectiv cel mai lung sector, de aproape 1500 de km, al monumentul unic UNESCO “Frontiers of the Roman Empire” (FRE).

 • ANUNȚ

  30.08.2016


  Direcţia pentru Cultură a Municipiului  Bucureşti, organizează concurs în data de 26 septembrie 2016 – ora 10 proba scrisă și 27 septembrie ora 10 – interviu, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

 • ANUNȚ COMISII

  15.09.2016


  Din dorinţa de a asigura o avizare imparţială, Ministerul Culturii susţine ideea diversităţii în ceea ce priveşte componenţa comisiilor destinate protecției patrimoniului cultural ....

 • Rezultate CultIN

  06.09.2016


  Rezultatul preliminar al selecţiei ofertelor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile, pentru anul 2016, în cadrul Programului CULTIN

 • FINANȚAREA PROIECTELOR CULTURALE PRIORITARE PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2016

  14.09.2016


  Ministerul Culturii a definitivat, la sugestia direcțiilor de specialitate, lista proiectelor culturale prioritare care vor fi finanțate în perioada octombrie – decembrie 2016

 • A N U N Ţ

  09.09.2016


  Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, pentru organizarea concursurilor de ocupare a două funcţii publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul Juridic, Contencios

 • ANUNȚ PUBLIC

  16.09.2016


  CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT organizat pentru Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

 • TEZELE PREALABILE ALE CODULUI PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL

  27.09.2016


  Patrimoniul cultural naţional  este o resursă esenţială pentru identitatea României şi pentru dezvoltarea unei societaţi prospere bazată pe incluziune socială şi participativitate

 • REZULTATUL SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI

  02.09.2016


  depuse cu privire la etapa selecţiei dosarelor de înscriere pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier grad profesional asistent la Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Culturii